Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi

Türk Dünyası Kırgız – Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü

Türk Dünyası Fakülteleri

20 yılı aşkın geçmişe sahip enstitümüz, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Kırgızistan’ın Celalabad Kentinde faaliyet gösteren İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi arasında yapılan protokol ile ilk kez 1993 yılında Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi ismiyle kurulmuştur. 2006 yılında Türk Dünyası Celalabad Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi’nide açarak faaliyetlerine devam eden kurumumuz 2008 yılında yeniden düzenlenen protokol gereğince Uluslararası Enstitü olma hakkı kazanmıştır. Adını Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı kurucusu merhum Prof. Dr. Turan Yazgan’dan alan enstitümüz 2008 yılından bu yana faaliyetlerini İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi bünyesi altında ve Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın desteğiyle sürdürmeye devam etmektedir.

Enstitümüz bünyesinde Türk Dünyası Celalabad Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi ile Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi olmak üzere iki fakülte, ayrıca öğrencilerimiz ve bölge halkına yönelik sosyal – kültürel faaliyetlerde bulunan Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi’ni barındırmaktadır.

Enstitümüz bünyesinde faaliyet gösteren tüm fakültelerde öğrenim dili Türkiye Türkçesi’dir. Bunun yanı sıra dersler ve kurslar aracılığıyla Kırgız Türkçesi, Rusça ve İngilizce dilleri de öğrencilerimize öğretilmektedir.

Fakültelerimizde Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, Gürcistan, Rusya v.b. ülkeden öğrenciler öğrenim görmekte olup, misyonumuz İsmail Gaspıralı Bey’in dediği gibi “Dilde, fikirde, işte birlik” ülküsüne sadık, Türk Dünyası’nın farklı topluluklarını işbirliğine sevk ederek kalıcı dostlukları geliştirmektir. Bu misyon doğrultusunda oluşturduğumuz vizyonumuz; aynı geçmişi paylaşan, aynı dili konuşan, birbirlerinin ve Türk Dünyası’nın farklı potansiyellerini keşfeden nesiller yetiştirip yakın gelecekte sosyal, kültürel, ekonomik ve ticari işbirliklerini hızlandırarak ortak bir Türk Dünyası kurmayı amaçlamaktadır.

Enstitü Yönetim Kurulu

 • Başkan:Arş. Gör. Çağrı Ergezer
 • Üye: Doç. Dr. Cırgalbek İsmanov
 • Üye: Doç. Dr. Elmira Huribaeva
 • Üye: Doç. Dr. Davranbek Yuldaşev
 • Üye: Öğr. Gör. Volkan Bozkurt
 • Üye: Öğr. Gör. Sacide Yılmazel
 • Sekreter: Nurzada Anarbaeva

Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi

Bugün dünyada bilimin evrensel olarak yapıldığı kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Her üniversitenin en temel kurumlarını ise insani bilimlerle ilgili fakülte ve araştırma enstitüleri meydana getirmektedir. Fakültemizde her insani bilimlerle ilgili kurumların en temel birimleri arasında yer alan Tarih ve Türkoloji bölümleri yer almaktadır. Fakültemiz bölümlerinin en temel hedefi, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarındaki üniversite çağında olan gençleri bir çatı altında toplamak. Onlara ortak insani değerler ve kültür şuurunu vermek, çağdaş bilimin eğitim gerekleri doğrultusunda onları eğitmek ve 20. Yüzyılın uygarlığına ve bilgi çağına önder olacak fikir adamları ve kadrolar yetiştirmektir.

Fakültemizin Kırgız öğretim üyeleri daimi statüde çalışırken, Türkiye’den gelen öğretim üyeleri genelde iki veya üç yıl süreyle çalışmaktadırlar. Türkiye’den gelen öğretim üyelerimizin bu şekilde değişmesi, öğrencilerimizin farklı deneyim ve birikimine sahip yeni öğretim üyeleriyle yüz yüze gelmesine, onlarla tanışmasına ve onların birikiminden faydalanmalarına imkân sağlamaktadır.

Bu bölümde Temel İşletmecilik yanında İnsan Kaynakları Yönetimi, Üretim, Pazarlama, Sayısal Yöntemler, Ekonomi, İngilizce, Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış alanlarında dersler okutulur. Bu bölümden mezun olanlar kamu kuruluşları ve özel sektörde müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük ve benzeri görevler yanında işletmelerin çeşitli birimlerinde meslek elemanı ve yönetici olarak çalışma imkânına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür. Mezunlar çok çeşitli alanlarda iş bulabilmekle birlikte son yıllarda en çok bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında çalışmaktadırlar. Eğitim süresi 4 yıldır.

İşletme Bölümü Öğretim Kadrosu

 • Doç. Dr. Cırgalbek İSMANOV
 • Doç. Dr. Davranbek YULDAŞEV
 • Öğr. Gör. Çağrı ERGEZER
 • Öğr. Gör. Eyüp Çikolar
 • Öğr. Gör. Aydın Volkan BOZKURT
 • Öğr. Gör. Sacide YILMAZEL
 • Öğr. Gör. Sabira KASIMBAEVA

Bu bölümde Siyasal Tarih, Siyaset Bilimi, Toplumbilim, Devletler Hukuku, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, Dış Politikası, İngilizce alanlarında dersler okutulur. Bu bölümden mezun olanlar diplomat olarak devlet daireleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları, uluslararası bankalar, özel şirketler ve çeşitli kitle haberleşme kuruluşlarında görev alabilirler. Eğitim süresi 4 yıldır.

 Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Kadrosu

 • Doç. Dr. Mariya KOÇKORBAEVA
 • Öğr. Gör. Kadir Kürşat YILMAZ
 • Öğr. Gör. Halil ŞENGÜL
 • Öğr. Gör. Caynagül ARSTANOVA

Bu bölümde öğrencilerimize Temel İşletmecilik yanında Finans, Pazarlama, Bireyler Arası İlişkiler, İş Dünyasında İletişim, Yönetsel Davranış Ve İletişim, Bilgisayar Programları Ve Uygulamaları, Ekonomi, İstatistik, İnsan Kaynakları Yönetimi, İngilizce ve Örgütsel Davranış alanlarında dersler okutulur. Hızla sayıları artan sağlıklı yaşam ve boş zamanları değerlendirme kulüpleri, hastaneler, yurtlar ve yiyecek – içecek hizmeti veren büyük kuruluşlar, havayolları, huzur evleri, her düzeyde ticari kuruluşlar, turizm finansmanıyla uğrasan kuruluşlar turizm işletmecilerinin arandığı alanlar olarak belirginleşmektedir. Bu bölümden mezun olanlar turizm ve otel işletmeciliği, yiyecek içecek hizmetleri, seyahat hizmetleri, ulaştırma hizmetleri konularında, çağdaş bilgilerle donatılarak ve iş hayatında hızla ilerleyerek yönetici kadrolarına gelebilecek özellik ve donanıma sahip olurlar. Eğitim süresi 4 yıldır.

Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğretim Kadrosu

 • Öğr. Gör. Sacide YILMAZEL
 • Öğr. Gör. Batırkul MAMATKULOV

Bu bölümde Makro ve Mikro İktisat, Para ve Maliye Politikaları, Milli Ekonomik Yapı ve Sorunlar, Uluslararası Ekonomik Sorunlar, Ulusal ve Uluslararası Finansman, Dünya Ekonomisi ve Ekonomik Kriz Yönetimi, İngilizce alanlarında dersler okutulur. Bu bölümden mezun olanlar bankalar ile eğitim ve araştırma kurumlarında, Merkez Bankası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Maliye Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu, Denetleme ve Düzenleme Kurulu gibi birçok kamu kurumunda çalışabilirler. Eğitim süresi 4 yıldır.

Fakülte Yönetim Kurulu

 • Başkan: Arş. Gör. Çağrı Ergezer
 • Üye: Doç. Dr. Cırgalbek İsmanov
 • Üye: Doç. Dr. Davranbek Yuldaşev
 • Üye: Öğr. Gör. Volkan Bozkurt
 • Üye: Öğr. Gör. Eyüp Çikolar
 • Sekreter: Nurzada Anarbaeva

Türk Dünyası Celalabat Sosyal Bilimler Ve Eğitim Fakültesi

Bugün dünyada bilimin evrensel olarak yapıldığı kurumların başında üniversiteler gelmektedir. Her üniversitenin en temel kurumlarını ise insani bilimlerle ilgili fakülte ve araştırma enstitüleri meydana getirmektedir. Fakültemizde her insani bilimlerle ilgili kurumların en temel birimleri arasında yer alan Tarih ve Türkoloji bölümleri yer almaktadır. Fakültemiz bölümlerinin en temel hedefi, Kırgızistan ve Türkiye Cumhuriyeti ile diğer Türk Cumhuriyetleri ve Türk Topluluklarındaki üniversite çağında olan gençleri bir çatı altında toplamak. Onlara ortak insani değerler ve kültür şuurunu vermek, çağdaş bilimin eğitim gerekleri doğrultusunda onları eğitmek ve 20. Yüzyılın uygarlığına ve bilgi çağına önder olacak fikir adamları ve kadrolar yetiştirmektir.

Fakültemizin Kırgız öğretim üyeleri daimi statüde çalışırken, Türkiye’den gelen öğretim üyeleri genelde iki veya üç yıl süreyle çalışmaktadırlar. Türkiye’den gelen öğretim üyelerimizin bu şekilde değişmesi, öğrencilerimizin farklı deneyim ve birikimine sahip yeni öğretim üyeleriyle yüz yüze gelmesine, onlarla tanışmasına ve onların birikiminden faydalanmalarına imkân sağlamaktadır.

Bu bölümde Türk Dili ve Edebiyatı metinlerini, başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik bağlamda değerlendirip öğrencilere kazandırmak, bu ürünlerin Türk kültürünün oluşum ve gelişimindeki vazgeçilmezliklerini öğretmek, Türk Dili ve Edebiyatı sahasında ülkenin ihtiyaç duyduğu bilim adamlarını, uzmanları ve öğretmenleri yetiştirmektir. Bu bölümden mezun olanlar tercümanlık da yapabilmektedirler. Eğitim süresi 4 yıldır.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Kadrosu

 • Prof. Dr. Elmira HURİBAYEVA
 • Doç. Dr. Aşıralı MAMİEV
 • Doç Dr. İbrahim AKIŞ
 • Öğr. Gör. Orhan AKBULUT
 • Öğr. Gör. Aslı ERGEZER
 • Öğr. Gör. Raziya BOZKURT
 • Öğr. Gör. Seyfettin GELEKÇİ
 • Öğr. Gör. Ulanbek ABDUKULOV
 • Öğr. Gör. Gülnarida CAPAROVA
 • Öğr. Gör. Urkiya UZENBAEVA
 • Öğr. Gör. Anara TULEEVA

Bu bölümde öğrencilerimize Hunlar ve Sakalardan başlayarak günümüze kadarki çağdaş Türk tarihini öğretmek, tarih bilinci kazandırmak, farklı dünya görüşlerine sahip olmalarını sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerimizin tarih bilimi alanında gereken mesleki ve sosyal birikime ulaştırılmaları temel hedefimiz olup bu birikimlerini ulusuna ve insanlığa sunma yeteneği kazanmaları esas amacımızdır. Bu bölümden mezun olanlar ilgili öğretmen, arşivler, müzeler, kütüphanelerde ve diğer kurumlarda araştırmacı, uzman ve benzeri nitelikte elemanlar olarak çalışabilirler. Eğitim süresi 4 yıldır.

Fakülte Yönetim Kurulu

 • Başkan: Arş. Gör. Çağrı Ergezer
 • Üye: Doç. Dr. Elmira Huribaeva
 • Üye: Öğr. Gör. Seyfettin Gelekçi
 • Üye: Öğr. Gör. Volkan Bozkurt
 • Üye: Öğr. Gör. Halil Şengül
 • Sekreter: Nurzada Anarbaeva

Akademik Takvim

04 Eylül 2017Kolej ve Fakülteler Türkçe Hazırlık Sınıflarının Ders Başlangıcı
11-15 Eylül 2017Fakülteler Ders Kayıtları ve Danışman Onayı
18 Eylül 2017Derslerin Başlangıcı
18-22 Eylül 2017Mazeretli Ders kayıtları, Ders ekleme silme ve danışman onayı
17 Ekim 2017Türkçe seviye tespit ve muafiyet sınavı
06-12 Kasım 2017Ara sınav/ Vize
05 Ocak 2018Derslerin bitimi
08 -14 Ocak 2018Birinci Yarıyıl Sonu Sınavları (Final)
15-20 Ocak 2018Bütünleme sınavı
20 Ocak 2018 – 04 Şubat 2018Ara tatil/ Sömestr tatili
05 Şubat 2018İkinci Yarıyıl Başlangıcı
05-09 Şubat 2018Ders Kayıtları ve Danışman Onayı
12 Şubat 2018Derslerin Başlangıcı
09-13 Nisan 2018Ara sınav/ Vize
25 Mayıs 2018Derslerin bitimi
28 Mayıs - 01 Haziran 2018Yarıyıl Sonu Sınavları (Final)
04-09 Haziran 2018Bütünleme sınavı
11 - 15 Haziran 2018Tek Ders Sınavı
16 Haziran 2018Kapanış ve Yıl Sonu Tatili Başlangıcı

Türk Dünyası Uluslararası Kırgız – Türk Meslek Yüksekokulu

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ile Kırgızistan İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi arasında 07.06.2015 tarihinde imzalanan protokol ile kurulan Türk Dünyası Uluslararası Kırgız – Türk Meslek Yüksekokulu, 2015 – 2016 Öğretim Yılı içerisinde resmi olarak faaliyetlerine başlamıştır.

1993 yılında faaliyetine başlayan Türk Dünyası Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Türkiye ve Kırgız Cumhuriyeti’nin ortak öğrenim müfredatını uygulayan Meslek Yüksekokulunda Turizm ve Otel İşletmeciliği, Bankacılık ve Sigortacılık bölümleri ilk etapta aktif olarak hizmete açılmış, önümüzdeki dönemlerde Büro Yönetimi, Dış Ticaret ve Lojistik Yönetimi gibi bölümlerinde dahil edilmesi planlanmaktadır.

“Dilde, fikirde, işte birlik” ülküsünden hareketle faaliyetine başlayan meslek yüksekokulunun resmi eğitim dili Türkiye Türkçesi olup, ayrıca Kırgız Türkçesi, Rusça, İngilizce dilleri de öğrencilerimize öğretilmektedir.

Misyonumuz: Kırgızistan ve Orta Asya coğrafyası başta olmak üzere istihdama, sosyo-ekonomik ve teknolojik gelişime katkı sağlamak için evrensel değerler ışığında alan bilgisi açısından yetkin, teknolojik bilgi ve becerileri doğru kullanabilen, yaratıcı, özgüveni yüksek, kültür birikimi ve iletişim becerisine sahip, mesleki etiğe uygun davranan mesleki ve teknik alanda ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek ve geliştirmektir.

Vizyonumuz: Ulusal ve uluslararası seviyede programlarıyla; katılımcı, paylaşımcı, özgün değerlere sahip ve mesleki açıdan yetkin bireyler yetiştiren, yenilikçi, yaratıcı, sürekli gelişmeye açık, bilgiye erişme yollarını gösteren, aktif öğrenmeyi ilke edinmiş, mesleki ve teknik eğitim alanında öncü, paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği yapabilen ve yaşam boyu öğrenmeye inanmış bireyler yetiştiren bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.

Oluşturduğumuz bu misyon ve vizyon doğrultusunda amaçlarımız ve hedeflerimiz:

 • Çağın gerekleri, toplum ve iş dünyasının talepleri ve gelişme ihtiyaçları ile evrensel bilim anlayışına uygun eğitim-öğretim programları açmak,
 • Türk Dünyası’nın sosyo – ekonomik gelişmelerini takip ederek, ulusal ve uluslararası çapta ortak işbirliği alanları geliştirmek
 • Eğitim-öğretim programlarını dinamik bir süreçte yenilemek,
 • Hayat boyu öğrenme anlayışı çerçevesinde kişisel ve mesleki gelişim yönünde kısa süreli programlar yapmak ve/veya yapılanlara katılmak,
 • Teknolojik tabanlı öğrenme anlayışı çerçevesinde fiziki altyapıyı güçlendirmek.
 • Kırgız Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki olası işbirliği alanlarını genişletme ve farklı olanaklara temel hazırlamak,
 • Turizm ve Otel İşletmeciliği, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Bankacılık ve Sigortacılık Programlarını bitirmiş mezunlarımızla kamu ve özel sektör ihtiyacını üst seviyede karşılamak,
 • Toplumun ve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik eğitim alanlarında popüler branşlar ve çağdaş etkinlikler ile projeler gerçekleştirmek ve/veya gerçekleştirilenlere katılmak,

Şeklinde oluşturulmuştur.

 • Başkan: Öğr. Gör. Sacide Yılmazel
 • Üye: Öğr. Gör. Çağrı Ergezer
 • Üye: Öğr. Gör. Aycamal Sultanova
 • Üye: Öğr. Gör. Halil Şengül
 • Üye: Öğr. Gör. Akılay Ukubaeva
 • Sekreter: Gülburak Sırgabay Kızı

Bölüm Başkanı

 • Öğr. Gör. Sacide Yılmazel

Öğretim Elemanları

 • Öğr. Gör. Eyüp Çikolar
 • Öğr. Gör. Çağrı Ergezer
 • Öğr. Gör. Mehmet Arslan
 • Öğr. Gör. Halil Şengül
 • Öğr. Gör. Batırkul Mamatkulov
 • Doç. Dr. Davran Yuldaşev
 • Öğr. Gör. Adilet Cayloobek Uulu
 • Öğr. Gör. Anara Mamadalieva
 • Öğr. Gör. Caynak İsmatova
 • Öğr. Gör. Nuriyla İsmanova
 • Öğr. Gör. Gülşayır Mambetalieva

Bölüm Başkanı

 • Öğr. Gör. Aydın Volkan Bozkurt

Öğretim Elemanları

 • Öğr. Gör. Raziya Bozkurt
 • Öğr. Gör. Aslı Ergezer
 • Öğr. Gör. Ahmet Cengiz
 • Öğr. Gör. Kürşat Yılmaz
 • Doç. Dr. Cırgalbek İsmanov
 • Öğr. Gör. Nurali Ahmedov
 • Öğr. Gör. Şaripa Pratova
 • Öğr. Gör. Aycamal Sultanova
 • Öğr. Gör. Aysara Çoybekova
 • Öğr. Gör. Gulbara Süyerkulova
 • Öğr. Gör. Akılay Ukubaeva

Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın girişimiyle 1993 yılında Kırgızistan’ın Calal-Abad kentindeki İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren Türk Dünyası Prof. Dr. Turan YAZGAN Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2006 yılından bu yana faaliyet gösteren Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi, Türkiye ve Kırgızistan’da ki iki kardeş halkın bütünleşmesinde büyük emeği olan bir kurum olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle Türkiye ve Kırgızistan kültürlerinin kaynaşmasında önemli ölçüde rol oynayan Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi bu bağlamda yıl içerisinde yapmış olduğu sosyal ve kültürel etkinliklerle iki ülke arasında sağlam temellere oturan bir kültür köprüsü vazifesi görmektedir.

Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi bünyesinde her biri alanında uzman öğretim elemanlarınca desteklenip denetlenen folklor, müzik, spor, gezi, tiyatro, düşünce, edebiyat, sinema gibi kulüpleri yıl içerisinde faaliyetlerini en etkin şekilde sürdürmektedir. Kurulan sosyal kulüpler fakültelerimiz bünyesindeki öğrencilerin boş zamanlarını verimli şekilde değerlendirmeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Katılımcıları arasında başta Türkiyeli ve Kırgızistanlı öğrencilerin bulunduğu sosyal kulüpler ayrıca diğer Türk Cumhuriyetlerinden gelen öğrenciler tarafından da tercih edilmektedir.

Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi, faaliyetleri arasında oldukça önemli bir yer tutan ve iki kardeş halkın bütünleşmesine büyük etki eden ücretsiz Türkiye Türkçesi kurslarını periyodik olarak düzenlemektedir. Türkiye Türkçesi Kursları hem çevre üniversitelerin öğrencileri ve Calal-Abad halkı tarafından yoğun bir şekilde rağbet görmektedir. Yalnızca fakültemiz öğrencilerine yönelik olmayan faaliyetler özellikle Calal-Abad’da faaliyet gösteren resmi kurumlar, liseler ve sosyal yaşamı destekleme dernekleri tarafından da ilgiyle takip edilmektedir.

Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi Tarafından Yıl İçerisinde Düzenlenen Faaliyetler şu şekilde sıralanmaktadır:

 1. Fakültelerimiz öğrencilerine yönelik spor müsabakaları
 2. Edebiyat, şiir, şarkı dallarında düzenlenen kurs – seminerler ve bu alanlarda yarışmalar
 3. Calal-Abad halkına yönelik Türkiye Türkçesi kursları
 4. Türk Dünyası Coğrafyasının her bölgesine has folklor ekiplerinin yetiştirilmesi.
 5. Yıl içerisinde farklı periyotlarla Türkiye’den gelen öğrenci ve personele yönelik Kırgız Türkçesi – Rusça kursları.
 6. Alanında uzman öğretim üyeleri tarafından dersler haricinde bilgisayar, İngilizce, KPSS, YDS kursları.
 7. İki ülke tarafından kutlanan resmi bayramlara özgü kutlama programlarının düzenlenmesi.
 8. Kültür Merkezi bünyesindeki Türk Dünyası Korusu ve halk oyunları ekipleri hem Türkiye’yi hem de diğer Türk Cumhuriyetleri’ni her türlü etkinlikte temsil etmektedir.
 9. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından her yıl düzenli olarak düzenlenen Türk Dünyası Çocuk Şöleni’ne katılım sağlanması amacıyla vakıf ve derneklerle ilişkiler kurmak.

Kırgız ve Türk halklarının kaynaşmasında büyük öneme sahip olan Türk Dünyası Araştırmaları ve Kültür Merkezi yukarıda belirtilen faaliyetlerinin haricinde Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Kırgızistan’da ki sosyal ve kültürel etkinliklerinin en önemli temsilcisidir.

Resimler

« 1 arasında 5 »

Celalabat

Calal-Abad ili Kırgızistan’ın güney batısında kurulan bir kenttir. 1924 – 1926 yılları arasında Oş bölgesi ile birleştirilmiştir. 21 Kasım 1939’da Bağımsız il ilan edilmiş fakat 1959 yılında tekrar Oş iline bağlanmıştır. Sonra 14 Aralık 1990 tarihinde bağımsız il olarak belirlenmiştir.

Kuzeyinde Talas ve Çüy, doğusunda Narın, güneyinde Oş, Güney Batısında Özbekistan Cumhuriyeti bulunmaktadır. Calal-Abad iline bağlı 8 ilçe bulunmaktadır (Aksı – Alabuka – Bazar Korgon – Nooken – Suzak – Toguz Toro – Toktogul – Kara Köl – Kök Cangak). Ayrıca 68 muhtarlık vardır. Calal-Abad bölgesine bağlı 6 büyük kent bulunmaktadır. Bunlar Calal-Abad, Kara Köl, Kök Cangak, Mayli Suu, Taş Kömür, Koçkor Ata kentleridir. Calal-Abad bölgesinde toplam 415 köy bulunmaktadır.

Bölgenin nüfusu 869.300’dür. Yüz ölçümü 33.700 Km² dir. Bu bölgeden Bişkek – Calal Abad – Oş yolu geçmektedir. Bu bölgenin en temel özelliği tarım ve hayvancılığın gelişmiş olmasıdır. Bulunduğu bölge itibariyle (Fergana Vadisi) verimli ve sulak tarım arazilerine sahiptir. Tahıl, pamuk, sebze, meyve ve ceviz üretilen başlıca tarım ürünleridir. İklimi kışlkarı soğuk ve yağışlı yazları ise sıcak ve kuraktır.

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Merkezi İstanbul’da bulunan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 20 Temmuz 1980 tarihinde kurulmuştur. 35 yıldır faaliyetlerini sürdüren Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın en önem verdiği konuların başında eğitim ve öğretim gelmektedir. Bu amaç doğrultusunda birçok okul, bölüm ve fakülteler açmıştır. Türkiye dışındaki eğitim ve öğretimler ilk ve orta eğitim, üniversite, yüksek lisans ve doktora düzeyi ile öğrencilere, kurslarla ise halka yöneliktir.

Kırgızistan Türk Dünyası Celalabat İşletme Fakültesi (1993 -) ile Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi (2002 -), Azerbaycan Türk Dünyası Bakü İşletme Fakültesi (1992 – ), Bulgaristan Sofya İşletme Fakültesi (2005-2009), Kazakistan Türk Dünyası KızılordaTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1992-2013), Kazakistan Abay Pedagoji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1992-2013) Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı’nın Türkiye dışında eğitim ve öğretim veren kurumlarıdır. Bu fakülte ve bölümler ile birlikte Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Bulgaristan, Gürcistan, Tataristan, Hakasya, Altay, Çuvaşistan, Dağıstan, Tuva, Makedonya gibi birçok ülke ve bölgede Türk kültürünü araştırma, geliştirme ve yayma amaçlı çalışan Araştırma ve Kültür Merkezleri de açmıştır.

Kırgızistan’daki Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün geçmişi 1993 yılına kadar uzanır. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı sayın Prof. Dr. Turan YAZGAN 1993 yılında Kırgızistan’a gelerek Calalabat Valiliği ile bir anlaşma imzalar. İmzalanan bu anlaşmayla Kommersiyalık Enstitüsü çatısı altında ilk olarak Türk Dünyası İşletme Fakültesi kurulur. Enstitü sonraki yıllarda akademiye ve daha sonrada bugünkü adıyla “İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi”ne dönüşür. Bu gelişmenin yanı sıra ikinci fakülte olarak Türk Dünyası Sosyal Bilimler ve Eğitim Fakültesi de kurulur. 2008 – 2009 Eğitim- Öğretim yılının başında üniversitenin aldığı senato kararı ile fakültelerimiz tek bir çatı altında birleştirilerek, Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlanmıştır.

2008 – 2009 eğitim ve öğretim yılı itibarı ile öğrenci sayısı 700’lere ulaşan Türk Dünyası Fakültelerinde Türk Dünyası’nın dört bir yanından gelen öğrenciler 23 yıldır öğrenim görmektedir. Başta Kırgızistan olmak üzere, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tataristan, Hakasya, Altay, Tuva, Makedonya, Gürcistan, Tacikistan, Afganistan, Suriye ve daha birçok yerden öğrenci eğitim almaktadır. Türk Dünyası Fakülteleri’nin mezunlarının bir kısmı kendi ülkelerine dönüp önemli vazifeler üstlenirken diğer bir kısmı da Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı aracılığıyla Türkiye’de yüksek lisans ve doktora eğitimlerini yapmaktadırlar.

Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün öğrencileri gibi öğretim elemanları da farklı ülkelerdendir.

Amacımız; Kırgızistan Türkleri ile Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan Türkleri ve diğer akraba topluluklar arasında ortak anlayış ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” ülküsünü gerçekleştirmeye çalışan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı ve Türk Dünyası Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, bu ülkü doğrultusunda öğrencisi ve tüm kadrosu ile birlikte Türk Dünyası’nın geleceğinin temellerini atmaya devam etmektedir.

Türk Dünyası Kırgız – Türk Prof. Dr. Turan Yazgan Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Ceni – Cok Caddesi No:30 Sputnik Calal-Abad / KIRGIZİSTAN
 • Telefon: 00996372250810
 • E-Posta: tdclbensmd@turan.org

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

 • Kemalpaşa Mahallesi Bukalidede Sokağı No: 4 Belediye Sarayı ArkasıAnkaravi Mehmed Efendi Medresesi Posta kodu: 34134 / Posta kutusu: 9
 • Saraçhane / Aksaray / Fatih / İstanbul / Türkiye
 • Telefon: 00902125111006
 • Belgegeçer: 00902125205363
 • E-Posta: tdav@turan.org